Privacy beleid

Voor Vastgoed-Experts.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Vastgoed-Experts.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan Vastgoed-Experts.nl gegevens vastleggen in een bestand. Vastgoed-Experts.nl gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Vastgoed-Experts.nl hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Vastgoed-Experts.nl besluit zijn gegevens via Vastgoed-Experts.nl aan derden te verstrekken, dan is Vastgoed-Experts.nl op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Vastgoed-Experts.nl zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk.

Beveiliging gegevens
Vastgoed-Experts.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Vastgoed-Experts.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies
De Vastgoed-Experts.nl website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de Vastgoed-Experts server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Vastgoed-Experts in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot de Vastgoed-Experts website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Wijzigingen
Vastgoed-Experts.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.

Als u nog vragen heeft over dit Privacy Statement, neemt u dan contact op met de helpdesk op helpdesk@Vastgoed-Experts.nl.

Leden kunnen hier inloggen
Vul hieronder uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op aanmelden.
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nieuwe woningen